Česká Bříza
Obec Česká Bříza

Na webových stránkách se pracuje!!!

Veřejný internet

Podle zákona č. 257/2001 Sb. ze dne 29.6.2001 O knihovnách a provozování se knihovnám ukládá, aby umožnily přístup k vnějším zdrojům - bezplatný přístup pomocí telekomunikačního zařízení a provozovatel knihovny (obec) je povinen poskytovat tuto službu zdarma.

Obec Česká Bříza zřídila tuto službu – veřejný bezplatný internet - v budově kulturního domu – 1.patro (vedle kanceláře OÚ)

Provozní doba:

každou středu - od 18:00 do 19:00 hod,

(pouze při provozu obecního úřadu)

Každý uživatel veřejného internetu se bude řídit Provozním řádem.